Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed dokonaniem zakupu usługi Imedia VPN. Zalogowanie się do serwera Imedia VPN lub VPN Test oznacza akceptację Regulaminu.

Regulamin dostępu do sieci IMEDIA VPN

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyto następujących nazw:
Operator: IMEDIA Irena Prus, ul. Szczera 18, 02-482 Warszawa, NIP: 522-184-21-48
IMEDIA VPN: Świadczenie przez Operatora usługi transmisji danych poprzez połączenie VPN (Wirtualnej Sieci Prywatnej), lub w inny sposób wykorzystywany przez Operatora.
Klient: Osoba fizyczna korzystająca z odpłatnych lub nieodpłatnych usług Operatora.
VPN Test: Nieodpłatna usługa świadczona przez Operatora w celu sprawdzenia przez
Klienta możliwości skorzystania z komercyjnych usług Operatora.

Poniższy regulamin ustala zasady i warunki uzyskiwania przez Klientów dostępu do usługi IMEDIA VPN świadczonej przez IMEDIA Irena Prus, pod warunkiem posiadania kodów dostępu
do Usługi, uzyskanych poprzez dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty na konto bankowe IMEDIA Irena Prus lub w inny sposób ustalony przez IMEDIA Irena Prus.

1. Odpłatny dostęp do sieci IMEDIA VPN oraz innych usług świadczonych przez IMEDIA Irena Prus może uzyskać każdy pełnoletni obywatel RP lub cudzoziemiec pod warunkiem posiadania rachunku bankowego na terytorium RP lub telefonu komórkowego działającego w polskich sieciach komórkowych (Usługa Premium SMS). W szczególnych przypadkach, dostęp do sieci można uzyskać poprzez kontakt z firmą IMEDIA lub podmiotem współpracującym.

2. IMEDIA Irena Prus nie dokonuje kontroli poprawności danych wskazanych przez osobę korzystającą z usług, o których mowa w pkt. 1

3. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci IMEDIA VPN może zostać zwrócona użytkownikowi pod warunkiem wystąpienia trudności w korzystaniu z usługi IMEDIA VPN, leżących po stronie IMEDIA Irena Prus.

4. Usługa IMEDIA VPN oraz IMEDIA VPN Test jest przeznaczona wyłącznie dla systemów operacyjnych Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux. IMEDIA Irena Prus nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania usługi na innych systemach operacyjnych.

5. Dokładne specyfikacje usług i ceny za uzyskanie dostępu do nich, określone są pod adresem http://www.imediavpn.pl/ lub na witrynach internetowych zarządzanych przez partnerów IMEDIA Irena Prus.

6. Różnica w cenie usługi IMEDIA VPN zakupionej bezpośrednio u IMEDIA Irena Prus a cenie usługi u partnerów nie stanowią podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

7. Po uzyskaniu dostępu do sieci IMEDIA VPN lub VPN Test, Klient zobowiązany jest do korzystania z zasobów sieci internet zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do zaniechania pobierania za pośrednictwem sieci IMEDIA VPN oraz VPN Test plików, nagrań i utworów, do których prawa autorskie są zastrzeżone oraz odwiedzania stron www o tematyce rasistowskiej, promujących nienawiść, zawierających treści pedofilskie.

8. Klient zobowiązany jest do zaniechania próby uzyskania nielegalnego dostępu do infrastruktury Operatora, a także od prób przejęcia kontroli nad infrastrukturą sieci.

9. IMEDIA Irena Prus odpłatnie udostępnia usługę VPN Test bez na czas 24 godzin od momentu dokonania płatności, celem umożliwienia Klientowi sprawdzenia technicznych możliwości korzystania z usługi Imedia VPN. Operator nie gwarantuje poprawności funkcjonowania usługi VPN Test.

10. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi VPN Test w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Operator kategorycznie zabrania wykorzystywania usługi IMEDIA VPN oraz VPN Test w celu korzystania z sieci P2P (Peer to Peer), służącej do wymiany plików.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwera VPN Test będą rozpatrywane przez Operatora  tak samo jak usługi IMEDIA VPN. Operator zwróci Klientowi opłatę dokonaną za aktywację usługi VPN Test w przypadku jej niepoprawnego działania.

13. Operator świadczy pomoc techniczną użytkownikom usługi IMEDIA VPN oraz VPN Test w ramach posiadanych możliwości personalnych. Operator dołoży jednak starań aby czas odpowiedzi na zgłoszony problem nie był dłuższy niż 48 godzin.

14. W przypadku złamania przez Klienta postanowień pkt. 7, pkt. 8 oraz pkt. 11 niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonej Klientowi usługi oraz zgłoszenia zaistniałej sytuacji do właściwych Organów Ścigania. W takiej sytuacji, Klient nie jest uprawniony do dochodzenia zwrotu opłaty, dokonanej za pomocą przelewu bankowego lub przekazanej na rzecz Operatora w inny sposób.

15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie przez Klienta otrzymanych kodów dostępu, a co za tym idzie uzyskania dostępu do sieci IMEDIA VPN lub VPN Test przez osoby nieuprawnione.

16. Klient korzystający z dostępu do sieci Operatora jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed zagrożeniami ze strony Internetu, a w szczególności do posiadania aktualnego programu antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall.

17. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenie komputera Klienta, powstałe w wyniku korzystania z zasobów Internetu poprzez sieć IMEDIA.

18. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Klient zobowiązany jest zgłaszać do Operatora niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

19. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Operator uzgodni z Klientem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata jaką uiścił Klient za reklamowaną usługę.Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygodniejszej obsługi treści na niej prezentowanych, w celach personalizacji zawartości, oraz statystycznych. Witryna może zapisywać informacje takie jak: adres IP, lokalizację hosta, datę i godzinę odwiedzin. Reguły dotyczące cookies możesz zmienić w ustawianiach swojej przeglądarki internetowej Więcej informacji znajdziesz tu.

OK,

EU Cookie Directive Module Information